top of page

הדרך לכנסת

מקורותיה של שיטת הבחירות בישראל

ספרו של עו"ד אדיר בנימיני "הדרך אל הכנסת - על מקורותיה של שיטת הבחירות בישראל", מתאר את התהליכים שהביאו בראשית ימי המדינה לאימוץ שיטת הבחירות הנוכחית לכנסת.

הנסיבות שהובילו את "האבות המייסדים" של מדינת ישראל לאמץ דווקא את שיטת הבחירות היחסית כפי שזו נהוגה בישראל נחזו לעיתים כמקריות, ולא תמיד הוקדשה לכל חוקי הבחירות מחשבה מעמיקה.

כפי שמפורט בספר, השיטה שעל פיה אנחנו בוחרים עד היום את נציגינו לכנסת הייתה אמורה הייתה להיות בשימוש באופן חד-פעמי ותקפה רק בבחירות לאסיפה המכוננת (הכנסת הראשונה).

הוויכוח בדבר שיטת המשטר הרצויה נמשך בישראל עד ימינו אנו; הממצאים המפורטים בספר "הדרך אל הכנסת" זה יכולים לשמש בסיס לכל ויכוח עתידי בדבר שיטת הממשל הרצויה במדינת ישראל.

את הספר ניתן לרכוש באתר ההוצאה לאור "ספרי ניב"

הדרך לכנסת
עו"ד אדיר בנימיני

עו"ד אדיר בנימיני

על המחבר

עו"ד אדיר בנימיני - בעל תואר ראשון בהיסטוריה ומדע-המדינה ותואר שני במדע-המדינה מן האוניברסיטה העברית בירושלים. מתמחה בתחומי המשפט המנהלי והחוקתי. 

מרצה בתוכנית גל במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט וחבר מועצת עיריית נתניה (סגן ראש העיר).

IMG_0073.jpg

משפט ציבורי: מינהלי, חוקתי, רשויות-מקומיות, ניסוח הצעות חוק
עתירות מנהליות ועתירות לבג"צ 

 

 

bottom of page