top of page

תוכן האתר - הגבלת שימוש

 

 התכנים באתר זה נכתבו ונהגו על ידי אדיר בנימיני, למעט החלקים המצוטטים, אליהם קיימת הפניה למקור ולמעט אינפורמציה שהינה בחזקת נחלת הכלל.

 

למען הסר ספק יובהר כי אין באינפורמציה ובתכנים שהאתר מציג משום מתן עצה או חוות דעת משפטית ויש להיוועץ פרטנית עם עורך-דין בטרם יעשה שימוש במידע לעיל.

 

יודגש כי התכנים המופיעים באתר זה אינם מהווים המלצה או חיווי דעה מקצועית מבחינה משפטית; התכנים אינם בבחינת תחליף לייעוץ או הכוונה מקצועיים, מקום בו אלה נדרשים. מפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל פגיעה העשויה להיגרם כתוצאה משימוש בתכנים המופיעים באתר, והשימוש הינו על אחריותו הבלעדית של הגולש העושה כן. למען הסר ספק, המפעיל לא ישא בכל אחריות לנזק הנובע מהסתמכות כאמור.

 

כל שימוש במידע ו/או תוכן ו/או נתונים המפורסמים באתר ו/או הסתמכות עליהם היא באחריותו המלאה והבלעדית הגולש.

 

bottom of page