top of page

הגשת עתירה נגד המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (המרב"ד) רישיון נהיגה

משרדנו מטפל בעתירות מנהליות כנגד המרב"ד - המכון הרפואי לבטיחות בדרכים הפועל מטעם משרד הבריאות ברחוב הארבעה בת"א.

אם שללו לכם את רישיון הנהיגה במרב"ד יש לעתים רבות אפשרות לתקוף את ההחלטה באמצעות עתירה מנהלית, מתוך מטרה להשיב לכם את רישיון הנהיגה.

הגשת עתירה מנהלית נגד המרב"ד

 

עתירה מנהלית היא כלי בידי האזרח לקבל סעד מן הצדק בהליך כנגד כל רשות שלטונית, וזאת לאחר שמיצה כל דרך אפשרית אחרת. הפניה לקבלת סעד משפטי אמורה תמיד האופציה האחרונה לאחר שמוצו ההליכים האחרים.

משרדנו עוסק בתחום המשפט המנהלי ומתמחה בתחום העתירות המנהליות; במסגרת זו אנו מסייעים לנהגים אשר רישיון הנהיגה שלהם נשלל על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (המרב"ד), הפועל מטעם משרד הבריאות.

 

כחלק מהטיפול בעתירה המנהלית פועל המשרד לעשות את המהלכים המשפטיים המתבקשים בטרם הגשת העתירה המנהלית, לרבות ניסיון למצות את השיח מול הרשות הרלוונטית, עוד בטרם הגשת העתירה.

 

המחלקה המנהלית במשרד דוידוב-בנימיני ושות' צברה ידעה וניסיון רב בניהול הליכים מעין זה, בדמות הגשת עתירה מנהלית.

 

לעתים רבות נתקלנו במקרים בהם ההליכים ששנקטו על ידי משרד הבריאות בבואו לשלול את רישיון הנהיגה לא היו תקינים, ופעלנו להשיב את רישיון הנהיגה לעותרים.

 

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ממוקם כיום ברחוב דרך בגין 116, תל אביב. המקום מוגדר כיחידה מנהלית של משרד הבריאות העוסקת ברפואה תעבורתית, במניעה ראשונית של מגיפת תאונות דרכים, הנגרמות בשל ליקוי בריאותי של הנהג. היות מדובר ביחידה מנהלתית הדרך לתקוף החלטות המתקבלות במקום היא באמצעות המשפט המנהלי.

 

נתקלתם בבעיה מול המרב"ד פנו אלינו בטל' 03/6123454.

עו"ד אדיר בנימיני

מנהל מחלקת המשפט הציבורי 

על שמירת הגבולות

"אחד ממרכיבי הסבירות והתבוניות של עם היא נכונותו להציע לעמים אחרים תנאים הוגנים של שיתוף פעולה פוליטי וחברתי. תנאים הוגנים אלו הם התנאים שעם יכול להאמין בכנות שגם עמים שווים אחרים עשויים לקבלם; ואם יקבלום, אותו עם יכבד את התנאים שהציע גם כאשר הוא עשוי להפיק תועלת מהפרתם. מתברר אם כן שקריטריון ההדדיות חל על חוק העמים באותו אופן שבו הוא חל על עקרונות הצדק במשטר חוקתי".

 
 ג'ון רולס

 

[ג'ון רולס חוק העמים תרגום: שחר פלד (הוצאת רסלינג), 2010, עמ' 88]

משפט ציבורי: מינהלי, חוקתי, רשויות-מקומיות, ניסוח הצעות חוק

עתירות מנהליות ועתירות לבג"צ 

 

"בית סילבר", דרך אבא-הלל 7, מתחם הבורסה, רמת-גן
טל': 03-6494555  פקס: 03-6494554

 

bottom of page