top of page

פסקי-דין בתחום החוקתי והמנהלי של בית המשפט העליון בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק (בג"צ)

 

במסגרת החלק הזה של האתר אביא פסקי-דין חשובים של בית המשפט העליון, בעיקר בשבתו כבית דין גבוה לצדק (בג"צ), בשבתו לדון בעתירות מנהליות שהוגשו להכרעתו, אך גם בהליכים אזרחיים ופליליים בהם התקבלו החלטות חשובות במישור החוקתי והמנהלי; מטבע הדברים, לא אוכל להביא כאן את כל הפסקות החשובות שנתנו בשדה המשפט הציבורי, ולא רק בשל ההיקפים הרבים שלו. הקושי הגדול מתעורר במיוחד ככל שהדבר נוגע לפסקי הדין החשובים שנתנו מפי הדורות הראשונים של בית המשפט העליון, שהוקלדו במכונת כתיבה.  

דוידוב-בנימיני ושות' - חברת עורכי-דין

משפט ציבורי: עתירה מנהלית, עתירה לבג"צ, משפט מוניציפלי וניסוח הצעת חוק
"בית-סילבר", דרך אבא הלל 7, מתחם הבורסה, רמת-גן

טל': 03-6494555; פקס: 03-6494554

bottom of page