top of page

משפט ציבורי: מנהלי, חוקתי, מוניציפלי, הצעות-חוק
"בית-סילבר", דרך אבא הלל 7, מתחם הבורסה, רמת-גן
טל: 054/4233564; פקס: 03-6494554

גלריית תמונות

עו"ד ישראל דוידוב

עו"ד ישראל דוידוב

לוגו משרד דוידוב-בנימיני

לוגו משרד דוידוב-בנימיני

עו"ד אדיר בנימיני

עו"ד אדיר בנימיני

עו"ד אדיר בנימיני

עו"ד אדיר בנימיני

דוידוב-בנימיני ושות

דוידוב-בנימיני ושות

עורכי הדין בנימיני ודוידוב

עורכי הדין בנימיני ודוידוב

דוידוב בנימיני משרד עורכי דין

דוידוב בנימיני משרד עורכי דין

דוידוב-בנימיני ושות

דוידוב-בנימיני ושות

דוידוב-בנימיני

דוידוב-בנימיני

אמת, צדק וסופיות הדיון

פגיעה בחירות אחת גוררת פגיעות נוספות

"החירות האישית היא זכות חוקתית מן המדרגה הראשונה, ומבחינה מעשית, היא גם תנאי למימוש זכויות יסוד אחרות. הפגיעה בחירות האישית, כמו פגיעת אבן במים, יוצרת מעגל מתרחב של פגיעה בזכויות יסוד נוספות: לא רק בחופש התנועה, אלא גם בחופש הביטוי, בצנעת הפרט, בזכות הקניין ובזכויות נוספות[...] רק בן-חורין יכול לממש באופן מלא וראוי את זכויות היסוד שלו. והחירות האישית, יותר מכל זכות אחרת, היא העושה את האדם בן-חורין".

 

כב' השופט, פרופ' יצחק זמיר, בפרשת שגיא צמח (בג"צ 6055/95).

הזכות להעברה חופשית של מידע

"שלטון הנוטל לעצמו את הרשות לקבוע מה טוב לאזרח לדעת, סופו שהוא קובע גם מה טוב לאזרח לחשוב; ואין סתירה גדולה מזו לדמוקרטיה אמיתית, שאינה 'מודרכת' מלמעלה".

 

כב' השופט, ד"ר משה לנדוי, בפרשת אולפני הסרטה בישראל בע"מ (בג"צ 243/62).

"המאבק בין 'אמת ויציב' - לפי מטבע הזהב הלשוני שטבע הנשיא מ' זמורה ז"ל בע"א 376/46 אהרון רוזנבאום נגד שיינה מרים רוזנבאום, פ"ד ב עמ' 254 ,235 - שהוא המאבק בין השאיפה לתוצאה הצודקת ביותר לבין העקרון של סופיות הדיון, הוא עתיק יומין. ביסודה של ההשקפה המשפטית המודרנית עומד העקרון של סופיות הדיון, שיש לו סייגים וחריגים, שאחד מהם הוא תיקונו של עוול מהותי. לעומתה השקפתו של המשפט העברי, שביסודה השאיפה להוציא דין אמת - על ידי סתירת הדין והחזרת הדין - שהוגבלה בסייגים הנוגעים, בין היתר, משיקולים מעשיים".

 

כב' השופט, יעקב טירקל, בפרשת זלסקי (ע"א 5610/93).

"חֶסֶד וֶאֱמֶת נִפְגָּשׁוּ צֶדֶק וְשָׁלוֹם נָשָׁקוּ. אֱמֶת מֵאֶרֶץ תִּצְמָח וְצֶדֶק מִשָּׁמַיִם נִשְׁקָף"

ע

 

(תהילים פ"ה, י"א–י"ב)

bottom of page