top of page

משפט ציבורי: מנהלי, חוקתי, מוניציפאלי, ניסוח הצעות חוק

עתירות מנהליות ועתירות לבג"צ 

 

"בית סילבר", דרך אבא-הלל 7, מתחם הבורסה, רמת-גן
טל': 03-6494555  פקס: 03-6494554

 

פוליטיקה מקומית ומופעי בידור

בחירות מקומיות 2018

 

לקראת מערכת הבחירות לרשויות המקומיות עושים ראשי ערים רבות שימוש במופעי בידור כאמצעי לקושש קולות במערכת הבחירות הקרובות ועריכת תעמולת בחירות ישירה ועקיפה.

חוקי התעמולה אוסרים באופן נחרץ על שימוש במשאבים עירוניים לצורכי תעמולת בחירות. לא אחת נעשה שימוש כזה במופעי בידור שארגנו ראשי ערים על מנת לקדם את מועמדותם סמוך מאוד למועד הבחירות. שופטי בית המשפט העליון שעמדו בראש ועדת הבחירות המרכזית ביקרו קשות תופעה זו.

עריכת מופעי בידור ושעשוע עבור בעלי זכות ההצבעה הוא רעיון בעל שורשים עמוקים בזמן; עסקינן ביתרון שהרגישו בו פוליטיקאים ואנשי ציבור עוד מן העת העתיקה.

נודע במיוחד הדבר ברומא העתיקה; בתקופת הרפובליקה היה זה מתפקידם של המאגסטרטורים ברומא לארגן את משחקי הבידור וקרבות הגלדיאטורים. סיכוייהם להיבחר באסיפת העם לתפקיד השלטוני הבא (קונסול), היה תלוי במידת הצלחתם בארגון המופעים. לשם כך הוצאו כספים מהונם הפרטי. מאוחר יותר, בעידן הקיסרות, הדבר הפך לכלי אפקטיבי להסיח את דעת הקהל מן העניינים הפוליטיים הבוערים וקניית ה"שקט תעשייתי"[1] הנחוץ לשימור השלטון.

תעלול זה לא נעלם מעיניהם של ראשי ערים בישראל אשר ניסו לעשות לא אחת ממופעי הבידור אותו ארגנו מכספי הרשות המקומית, מנוף לתעמולת בחירות עקיפה שמטרה קידומם האישי לקראת מערכת הבחירות.

על פי הוראות החוק המפורטות, בין השאר, בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה, גם שימוש במשאבי הרשות המקומית לצרכים פוליטיים שאינם בגדר תעמולה, הוא אסור ועלול להוות עבירה של הפרת אמונים. הגם שהאיסורים המדוברים אינם מוגבלים לתקופת הבחירות, הרי שעל נבחרי ציבור ועובדי הרשות המקומית ונקבע כי "יש להימנע מכל פרסום או מעשה אחר, המעלה חשד לשימוש במשאבי הרשות כחלק ממערכת הבחירות".

ביקורת רבה הושמעה בעבר מפי יו"ר וועדת הבחירות במסגרת מספר החלטות על רשויות המוציאות תקציבי עתק על מנת לממן אירועים שהם בחזקת "לחם ומשחקי קרקס" וכל זאת על חשבון הקופה הציבורית. בהחלטה שניתנה לאחרונה בעניינה של עיריית חולון (תר"מ 42/21), התייחס לכך בהרחבה, יו"ר וועדת הבחירות האזורית, כב' השופט, ד"ר עודד מודריק, באלו המילים: "האם תכליתו של התקציב הציבורי לחלק להמונים 'לחם ושעשועים'?"

יו"ר וועדת הבחירות, כב' השופט, ד"ר אליקים רובינשטיין קבע באחת מפסיקותיו בנושא כי "סבסוד של הופעות ופעילויות תרבות אחרות כלפי נוער וצעירים, עשוי להיות פעולה ראויה ורצויה מטעם הרשות כל עוד הוא נעשה בגדר הדין והתקציב" (פוקס נ' עיריית חולון).

כאשר ראש עיר מארגן מופעי בידור מרהיבים סמוך למועד הבחירות, התכלית שעומדת מאחורי ההחלטה לקיים הינה ברורה ביותר. כך כתב על כך השופט, ד"ר מודריק באותה החלטה: "אין להופעות הללו תכלית זולת הרצון לזכות באהדה רבה של התושבים המוזמנים להופעה. הא ראיה שראש שהעירייה (או פועלים מטעמו) ניצל מיד את פרסום דבר ההופעה כדי לנכס לעצמו את האהדה הציבורית למאורע ה'היסטורי'".

אחת המטרות המרכזיות של חוקי התעמולה היא לנסות ולחתור לשוויון בין המועמדים השונים ולצמצם את פערי הכוחות בין מי שמכהן בתפקיד ראש העיר לבין המועמדים האחרים הקוראים תיגר על בעל התפקיד.

בפוליטיקה האמריקנית נהוג לעשות שימוש במונח "כיסא פנוי" (Open Seat) כאשר המשרה עליה מתחרים אינה מאוישת, ללא אדם המכהן בתפקיד  ( Incumbent) המתמודד לכהונה נוספת. כל זאת בשל החלטתו לפרוש או בשל העובדה שנבחר למשרה אחרת. האדם המאייש את המשרה נהנה מיתרון משמעותי על פני יריביו, הן מבחינת המוכרות שלו בקרב ציבור הבוחרים והן מבחינת המשאבים של הרשות שעומדים לרשותו. 

בפרשת הליכוד נ' וועדת הבחירות המרכזית (בג"צ 1094/06), התייחס בית המשפט העליון לפרשנות של הסעיף בחוק דרכי תעמולה, שתכליתו למנוע שימוש במשאבים ציבוריים לצורכי תעמולה וקבע כי "הוראה זו באה למנוע ניצול לרעה של מי שנהנה ממעמד שליטה על נכסים וכספים שייעודם הוא לשרת את הציבור כולו".

בפרשת באבעיה נ' עיריית פתח-תקוה (תר"ם 10/20) בהתייחסו לאותה החלטה קבע יו"ר וועדת הבחירות המרכזית, כב' השופט, סלים ג'ובראן, כי "כאשר עסקינן בתעמולה המתקיימת על ידי נבחר ציבור, מבחן מרכזי הוא בשאלה האם מדובר בניצול לרעה של המעמד הציבורי של הנבחר (בכוח או בפועל), בעוד שכאשר עסקינן במי שאינו נבחר ציבור תתמקד הבחינה בשאלה האם האפשרות לשימוש במשאב שווה לכלל המתמודדים".

אותו יתרון מובנה ומובהק ממנו נהנה ראש רשות מקומית מכהן, המעניק לו כאמור אפריורית יתרון על המתמודדים האחרים, זכה להתייחסות בפרשת סויסה. שם נקבע כי היות ולראש רשות מקומית מכהן יש מטבע הדברים, יתרון על פני מתמודדים אחרים, "עקרון השוויון מחייב לצמצם, ככל הניתן, יתרון זה על-ידי מניעת שימוש ראש המועצה במשאבי המועצה ובעובדיה לשם ניהול תעמולת בחירות. משמתקרבים ימי הבחירות אף חייב ראש המועצה להמנע מלפנות לציבור בפרסומי המועצה בשמו, או לנאום באירועים שמקיימת המועצה לקהל, בגדרם יפליג בשבחי עצמו ובתיאור השגיו".

ניתן להבחין בברור בגישה החוזרת על עצמה לאורך כל הדרך בהחלטות יושבי ראש וועדת הבחירות לדורותיהם. נראה כי קיימת אחידות דעים כנגד שימוש לרעה במופעים עירוניים מסובסדים סמוך למועד הבחירות, כאמצעי עקיף לביצוע תעמולת בחירות אסורה לטובה ראש הרשות המכהן.

הסוגיה האם נכון באופן עקרוני לממן מופעי בידור לקהל הרחב על חשבון כספי המיסים ולא לייעד אותו ספציפית לאוכלוסיות מוחלשות ונזקקות, היא שאלה שקשה להכריע בה, לאור העובדה שהציבור התרגל לכך מופעים מעין אלה נערכים "בחינם" על ידי הרשויות המקומיות השונות. ראשי הערים גם זיהו, כמו קודמיהם בעבר הרחוק, כי הדרך ללבות של המצביעים עוברת דרך ארגון מופעים של "לחם ושעשועים". ישנו ניצול של התופעה הידועה המכונה אֶסְקֶפִּיזְם שנועד למשוך קהל רב מבין בעלי זכות ההצבעה להופעות מוסיקליות בחינם אין כסף, ולנצל את המעמד לגרוף קולות לקראת הבחירות.

עד שנות השמונים הצליחו המפלגות הגדולות והמועמדים לראשות העיר, לקיים עצרות המונים בכיכרות המרכזיות של הערים. כיום תרבות הפנאי השתנתה והדרך היחידה "לגרור קהל גדול" ולקיים "אירועים רבים משתתפים" הוא באמצעות מופעי מוסיקה המושכים קהל רב המתקיימים "על חשבון הברון".

עו"ד אדיר בנימיני

דוידוב-בנימיני ושות'

 

הערת שוליים:
 

[1] "זה כבר חדל העם מן המכר של קולותיו, ומאז פטור כליל מכל דאג. עם שנתן לבחיריו לגיונות, שררה ושבטיה – הוא בימינו אדיש, למעט שני דברים שיש בם: לחם ושעשועים" [יובנאליס "הסטירות" תרגום: בירנבוים רחל (2003)]

פרטים על הכותב:

עו"ד אדיר בנימיני – שותף-מייסד במשרד עורכי הדין דוידוב-בנימיני ושות' העוסק בתחום המשפט הציבורי ורשויות מקומיות; עו"ד בנימיני הינו בעל תואר ראשון בהיסטוריה ובמדע המדינה ותואר שני במדע המדינה, שניהם מן האוניברסיטה העברית בירושלים. כיהן במועצת עיריית נתניה ה-13 וה-15; בעבר היה חבר בועד המנהל של תזמורת נתניה-הקאמרית הקיבוצית, ושימש יועץ שר הפנים, לענייני תכנון-ובניה, כבאות-והצלה ורישויי כלי ירייה. 

 

משרד עורכי-הדין דוידוב-בנימיני ושות', התמקצע בתחום דיני-הבחירות, מספק ליווי משפטי צמוד או נקודתי יעוץ משפטי למועמדים המנהלים קמפיין בחירות לרשויות המקומיות. המשרד צבר ניסיון מקצועי רב והינו בעל התמחות בכל הדינים הקשורים למערכת הבחירות וייצג נבחרי ציבור בשלטון המקומי מכל רחבי הארץ.

 

בראש המחלקה המנהלית במשרד עורכי הדין דוידוב-בנימיני ושות', עומד עורך-דין, אדיר בנימיני, אשר צבר ניסיון רב בתחום המוניציפלי; עו"ד בנימיני כיהן בעצמו במשך שתי קדנציות במועצת העיר נתניה והיה מתוקף כך מעורב בעבר בשלושה קמפיינים מוניציפאליים. מתוקף כך, יש לו הכרות עמוקה וארוכת שנים בכל התחום הנוגע לניהול מערכת בחירות מוניציפאלית.

 

 

 

"חכמת הממשל טמונה במציאת דרכים לנצל רגשות ולא לבזבז כוחות במאמצי סרק למגרם; לעתים קרובות מאוד התוצאה היחידה מן הקו השני הוא חיזוקם של אלה[...] המדינאי המביא את התועלת הגדולה ביותר לעצמו ולמפלגתו הוא האיש שאין לו משפטים קדומים והוא יודע איך להיבנות ממשפטיהם הקדומים של אחרים".

 

וילפרדו פרדריקו דמאזו פארטו

Adir Benyamini 5.jpeg

עו"ד אדיר בנימיני

מנהל מחלקת המשפט הציבורי בדוידוב-בנימיני ושות'

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Pinterest Social Icon

חוקיה של הדמוקרטיה לטובת הרוב

 

"בדרך כלל חוקיה של דמוקרטיה מכוונים לטובתם של רבים ככל האפשר, שהרי מקורם ברוב האזרחים, ורוב זה, גם אם ישגה, לא יתכן שיהיה לו אינטרס המנוגד לו עצמו".

 

אלכסיס דה-טוקוויל

 

לכסיס דה-טוקוויל הדמוקרטיה באמריקה תרגום: אהרן אמיר (הוצאת שלם), התשס"ח-2008, עמ' 243]. 

 

חוקים ותקדימים במשטר דמוקרטי 

 

"לעתים קרובות כבר נאמר, ויפה נאמר, שקובץ חוקים אב כרס הוא אחד המטרדים הקשורים בהכרח ביתרונותיו של ממשל חופשי. כדי למנוע הכרעת-דין שירורתית בבתי-משפט, הכרח גמור הוא שהם יהיו כפותים בכללים ובתקדימים קפדניים המסייעים להגדיר ולהבליט את חובתם בכל משפט המובא לפניהם".

 

אלכסנדר המילטון

 

[פובליוס הפדרליסט (#76) תרגום: אהרן אמיר (הוצאת שלם), התשס"ב-2001, עמ' 393]. 

 

זכויות ומידות טובות כמונח אחד

 

"לאחר המושג הכללי בדבר המידות הטובות איני יודע מושג נעלה יותר מזה של הזכויות; וליתר דיוק, שני המושגים האלה כמוהם כאחד. מושג הזכויות אינו אלא מושג המידות הטובות בהעתקתו אל העולם המדיני".

 

אלכסיס דה-טוקוויל

 

לכסיס דה-טוקוויל הדמוקרטיה באמריקה תרגום: אהרן אמיר (הוצאת שלם), התשס"ח-2008, עמ' 249]. 

 

cartoon1519164029530.jpg

עו"ד אדיר בנימיני

דוידוב-בנימיני ושות' - חברת עורכי-דין

משפט ציבורי: עתירה מנהלית, עתירה לבג"צ, משפט מוניציפלי וניסוח הצעת חוק
"בית-סילבר", דרך אבא הלל 7, מתחם הבורסה, רמת-גן

טל': 03-6494555; פקס: 03-6494554

ADIR A. BENYAMINI
 Attorney at Law

Local Elections 2018

בחירות והזכות לבחור ולהיבחר בראי המשפט 

זכות יסוד מדינית

"הזכות להתמודד בבחירות היא זכות יסוד מדינית, אשר בה באים לידי ביטוי רעיון השוויון, חירות הביטוי וחופש ההתאגדות, ומכאן כי זכות זו היא מן הסמימנים המובהקים של חברה דמוקרטית"

(כב' השופט מאיר שמגר)

עיצוב פני השלטון

"הכל מסכימים כי הזכות לבחור ולהיבחר היא מנשמת אפה של הדמוקרטיה, הואיל ושלובים בה הזכות לשוויון, לחופש הביטוי ולחופש ההתאגדות"

(כב' השופט אדמונד לוי)

עקרון השוויון

"יסוד השוויון מתייחס גם לזכות להיבחר וביטויו המוחשיבזכות לשוויון הסיכויים של רשימות המתמודדים השונות המתחרות ביניהן"

(כב' השופט מאיר שמגר)

bottom of page