top of page

משפט ציבורי: מנהלי, חוקתי, מוניציפאלי, ניסוח הצעות חוק

עתירות מנהליות ועתירות לבג"צ 

 

"בית סילבר", דרך אבא-הלל 7, מתחם הבורסה, רמת-גן
טל': 03-6494555  פקס: 03-6494554

 

קמפיין בחירות מקומיות 2018

 

איסור שימוש במשאבי העירייה לעשיית תעמולת בחירות. הכללים לעריכת אירועים עירונים בשנת בחירות.

ראשי ערים וחברי מועצה מן הקואליציה העירונית עשים לא אחת שימוש במשאבים עירוניים לצורך עריכת תעמולת בחירות.

לא אחת עורכת הרשות המקומית אירועים עירוניים בשנת בחירות המשמשים פלטפורמה לעריכת תעמולת בחירות ישירה ועקיפה.

החוק, הנחיות היועמ"ש לממשלה וחוזר מנכ"ל משרד הפנים מגדירים כללים ברורים של המותר והאסור במהלך שנת הבחירות.  

הבחירות לרשויות המקומיות (בחירות מוניציפאליות):

מערכת בחירות לרשויות המקומיות מתאפיינת בהרבה מאוד אמוציות וקיימים בה אינטרסים רבים העומדים על הפרק, דבר המצריך פיקוח הדוק של המועמדים על וועדת הבחירות המקומית, המורכבת מנציגי הסיעות היוצאות במוצעת העיר. 

 

העובדה שמנגון הרשות המקומית נשלט לעתים על ידי חברים במועצת העיר היוצאת, מעניק יתרון מובהק לראש הרשות ולחברי הקואליציה העושים במקרים רבים שימוש לרעה במשאבים עירוניים לצורך קידום סיכויים להיבחר, לרבות תעמולת ישירות ישירה ועקיפה, תוך שימוש בלתי חוקי במשאבי הרשות המקומית. 

 

הנחיות היועץ המשפטי לממשלה 1.1900, 1.1901, 1.1902, 1.1908 ו- 1.1704 (להלן: "ההנחיות"), מתייחסים לנושא קיום אירועים עירוניים במהלך השנה לפני יום הבחירות לרשויות המקומיות. 

 

בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה לעיל, נאמר באופן מפורש כי העיקרון של שוויוניות הבחירות מחייב שהרשות המקומית לא תיקח כל חלק במערכת הבחירות. במסגרת זו נאסר על נבחרי ציבור ועובדי הרשות לעשות שימוש במשאבי הרשות לצרכי מערכת הבחירות. שימוש מעין זה מהווה עבירה פלילית [סעיף 2א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) התשי"ט-1959]. 

 

על פי ההנחיות הנ"ל, שימוש במשאבי הרשות לצרכים פוליטיים שאינם בגדר תעמולה הוא בגדר האסור ועלול להוות עבירה של הפרת אמונים. הגם שהאיסורים המדוברים אינם מוגבלים לתקופת הבחירות, הרי שעל נבחרי ציבור ועובדי הרשות המקומית להיזהר באופן מיוחד במהלך השנה הקודמת לבחירות ונקבע כי "יש להימנע מכל פרסום או מעשה אחר, המעלה חשד לשימוש במשאבי הרשות כחלק ממערכת הבחירות" (הנחיה 1.1900).

 

בכל הנוגע לשימוש במשאבי העירייה לצורך עריכת כנסים יש לשים לב באופן מיוחד לאמור בסעיף 6 לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מיום ה-07/10/2007 ולאמור בסעיפים 1 ו-4 בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מיום ה- 20/12/2012.

 

בסעיף 4 לאותה הנחיה מיום ה- 20/12/2012 נקבעו מספר פרמטרים לבחינת הסוגיה באילו מקרים מדובר באירוע המאורגן ע"י הרשות המקומית מהמהווה תעמולה אסורה.

בין השאר נקבע שתיבחנה הסוגיות הבאות:

1) העיתוי (סמיכות למועד הבחירות).

2) האם האירוע מתקיים במהלך הדברים השגרתי של הרשות.

3) האם מדובר באירוע המתקיים באופן קבוע באורח שנתי.

4) מי הם הדוברים באירוע (דגש על הבמה שמוענקת לפוליטיקאים).

5) תוכן הדברים בו.

 

​צריך לשים לב גם להנחיה 1.1902 האוסרת שימוש בעובדי הרשות המקומית לצורכי תעמולה ולהנחיה 1.1908, אשר נוסחה אומנם ביחס למשרדי הממשלה, אך חלה גם על אירועים הנערכים ביוזמת הרשויות המקומיות.

ייעוץ משפטי לקמפיין בחירות מוניציפאליות:

 

מועמד לראשות עיר וכן רשימות מועדים למועצת הרשות המקומית זקוקים לליווי משפטי צמוד לקמפיין הבחירות המקומיות. כל זאת על מנת לוודא שכל ההליך מתנהל באופן תקין, החל מוועדת הבחירות המקומית וכלה בנוגע למנגנון העירוני שאמור להישאר נייטראלי ולנהוג באופן שוויוני כלפי כל המתמודדים. אי שימוש פסול במשאבים עירוניים לטובת עריכת תעמולת בחירות עקיפה וישירה כאחד.

משרד עורכי-הדין דוידוב-בנימיני ושות', התמקצע בתחום דיני-הבחירות, מספק ליווי משפטי צמוד או נקודתי יעוץ משפטי למועמדים המנהלים קמפיין בחירות לרשויות המקומיות. המשרד צבר ניסיון מקצועי רב והינו בעל התמחות בכל הדינים הקשורים למערכת הבחירות וייצג נבחרי ציבור בשלטון המקומי מכל רחבי הארץ.

 

בראש המחלקה המנהלית במשרד עורכי הדין דוידוב-בנימיני ושות', עומד עורך-דין, אדיר בנימיני, אשר צבר ניסיון רב בתחום המוניציפלי; עו"ד בנימיני כיהן בעצמו במשך שתי קדנציות במועצת העיר נתניה והיה מתוקף כך מעורב בעבר בשלושה קמפיינים מוניציפאליים. מתוקף כך, יש לו הכרות עמוקה וארוכת שנים בכל התחום הנוגע לניהול מערכת בחירות מוניציפאלית.

 

 

 

רצון הרוב והגנה על המיעוט

 

 

"לעתים קרובות אנו עלולים לשגות כשאנו מחפשים בתוך העובדות את השפעתם האמיתית של החוקים על גורלם של בני אדם, שהרי אין לך דבר קשה להערכה יותר מן העובדות".

 

אלכסיס דה-טוקוויל

[אלכסיס דה-טוקוויל הדמוקרטיה באמריקה תרגום: אהרן אמיר (הוצאת שלם), התשס"ח-2008, עמ' 224]

"חכמת הממשל טמונה במציאת דרכים לנצל רגשות ולא לבזבז כוחות במאמצי סרק למגרם; לעתים קרובות מאוד התוצאה היחידה מן הקו השני הוא חיזוקם של אלה[...] המדינאי המביא את התועלת הגדולה ביותר לעצמו ולמפלגתו הוא האיש שאין לו משפטים קדומים והוא יודע איך להיבנות ממשפטיהם הקדומים של אחרים".

 

וילפרדו פרדריקו דמאזו פארטו

OMNIA MEA MECUM PORTO

Marcus Tullius Cicero

 

 

"כל אשר ברשותי, אני נושא עימי"; המקור מגיע מאנקדותה שמופיעה באחד מכתביו של האורטור ואיש הרוח הרומי, מרקוס טוליוס קיקרו; כמו בהרבה מקרים אחרים, כתביו הרבים חושפים בפנינו אנקדוטות היסטוריות מרתקות, שלא היו מגיעות לידיעתנו אילו לא תיעד אותם בכתביו הרבים, שלשמחתנו שרדו.

 

להלן פרטי האנקדוטה: כאשר נכבשה העיר היוונית פריאנה על ידי קלגסי הצבא הפרסי בראשותו של המלך כורש, איפשר האויב לתושבי העיר לעזוב אותה, ולקחת עמם כל דבר, אבל בתנאי שלא יעשה שימוש בעגלות, סוסים, או כל כוח שינוע אחר. התושבים נמלטו, כאשר הם לוקחים עימם את חפציהם הרבים אותם יכלו לשאת עמם בידיהם.

 

על פי גרסתו של קיקרו, בשלב מסוים הבחין אחד החיילים הפרסים בביאס, שלא נושא עימו דבר. ביאס היה הוגה דיעות נערץ, שזכה להימנות עם שבעת חכמי יוון . הוא היה מושלה של העיר פריאנה, שהייתה ממוקמת בדרום מערב אסיה הקטנה. שאל אותו החייל הפרסי: "היכן הדברים שלך איש? אתה כבר חי חיים ארוכים ולא צברת שום ההון?", ביאס, הצביע במקל ההליכה על מצחו, ואמר לאותו חייל פרסי: "כל אשר יש לי, נמצא כבר ברשותי".

 

המשמעות הייתה נעוצה בעובדה שעושרו הגדול של האיש הזה - הוא עושר אינטלקטואלי, רוחני, ידע בלתי מוחשי, שלא בא לידי ביטוי בשום דבר בעל ערך חומרני.

 

המסר שעולה מן המשפט הזה הוא שכל דבר בעל ערך מטריאלי, אותו עמל האדם להשיג בחייו, הוא דבר שניתן להפסיד ברגע אחד, וזאת לעומת הקניין הרוחני (הידע והחוכמה), שנשארים בחזקתו של האדם תמיד, במשך כל ימי חייו, ולכן ערכו גדול יותר.

 

בהקשר לאמור, מצאתי לקנח גם באמירה המיוחסת למחזאי האירי, אוסקר ויילד, אשר נאמרה כביכול בהגיעו לארצות-הברית של אמריקה, בראשית שנת 1882; על-פי האנקדוטה, כאשר ניגש אליו המוכס, ושאל את ויילד, האם יש לו על מה להצהיר, השיב האחרון כהאי לישנא: "אין לי מה להצהיר, אלא על הגאונות שלי".

 

 

עו"ד אדיר בנימיני

דוידוב-בנימיני ושות'

"האינטרס של החברה מהו? הסך הכולל של האינטרסים האינדיווידואליים של כל האנשים המהווים אותה. חסר שחר הוא הדיבור על אינטרס של החברה ללא הבנת מהותו של האינטרס של היחיד".

 

ג'רמיה בנת'אם

"Nil certius mortis, nil incertius horae mortis"

"אם גם בשום פנים אין במעשיהם של שליטים נקבעים אך ורק על ידי האינטרסים האנוכיים שלהם, הרי כערובה מפני אותם אינטרסים יש צורך בבלמים חוקתיים"

 

ג'וֹן סְטְיוּאַרְט מִיל

אחריות נושא משרה למינוי כושל

 

("Culpa in Eligendo")

 

 

עיקרון שמקורו במשפט הרומי, המטיל אחריות ציבורית למינוי כושל של אדם על-ידי הדרג הבכיר (כיום הדרג הנבחר) לתפקיד בעל חשיבות במערכת הציבורית.

 

לפי התפיסה הזאת, מי שבחר ומינה את האדם שכשל במילוי תפקידו, נושא באחריות לכישלון מתוקף כך שבחר בו ומינה אותו לאותו תפקיד.

 

שר המשפטים, פנחס רוזן, התייחס באחד מנאומיו בכנסת, בהקשר זה לעיקרון האמור, בדיון על מינוי היועץ המשפטי לממשלה, וציין שהוא נושא באחריות למינוי בהיבט הזה.

 

קיימת השקפה בעולם המשפט שיש מקום להרחיב את העיקרון מן המשפט הציבורי ולהחיל אותו על המשפט הפרטי, בקשר עם החלטות של מנהלים כלליים ודירקטורים בחברות ציבוריות ופרטיות, בנוגע למינויים כושלים של נושאי משרות בתאגיד שהם עומדים בראשו.

עו"ד אדיר בנימיני

מנהל מחלקת המשפט הציבורי בדוידוב-בנימיני ושות'

יתרונותיה הנסתרים של הדמוקרטיה 

 

"קל לגלות את מומיה ואת חולשותיה של ממשלה דמוקרטית. אפשר להוכיחם בעובדות הנראות לעין, ואילו השפעתה הבריאה מסתמנת בדרכים שאינן נראות מאליהן ואפילו נסתרות. בהרף עין אפשר לעמוד על חסרונותיה, אבל רק מתוך הסתכלות ממושכת אפשר להבחין במעלותיה".

 

אלכסיס דה-טוקוויל

 

לכסיס דה-טוקוויל הדמוקרטיה באמריקה תרגום: אהרן אמיר (הוצאת שלם), התשס"ח-2008, עמ' 242]. 

 

חוקים ותקדימים במשטר דמוקרטי 

 

"לעתים קרובות כבר נאמר, ויפה נאמר, שקובץ חוקים אב כרס הוא אחד המטרדים הקשורים בהכרח ביתרונותיו של ממשל חופשי. כדי למנוע הכרעת-דין שירורתית בבתי-משפט, הכרח גמור הוא שהם יהיו כפותים בכללים ובתקדימים קפדניים המסייעים להגדיר ולהבליט את חובתם בכל משפט המובא לפניהם".

 

אלכסנדר המילטון

 

[פובליוס הפדרליסט (#76) תרגום: אהרן אמיר (הוצאת שלם), התשס"ב-2001, עמ' 393]. 

 

סובלנות לדתות סובלניות

 

"הואיל ואין עוד כעת, ואי-אפשר שתהא עוד, דת לאומית אחת ויחידה, יש לסבול את כל הדתות הסובלות את שאר הדתות, כל זמן שאין עיקריהן נוגדים לחובות האזרח".

 

ז'אן ז'אק רוסו

 

[ז'אן ז'אק רוסו על האמנה החברתית או עקרוני המשפט המדיני תרגום: יוסף אור (ירושלים: הוצאת י"ל מאגנס) תשנ"א, עמ' 212]. 

 

מטרה ואמצעים בחקיקה 

 

"כשאנו מעיינים בחוקים, עלינו להקפיד על ההבחנה בין המטרה שאליה הם מכוונים ובין האמצעים שבהם חותרים אל המטרה ההיא -בין ברכתם המוחלטת ובין ברכתם היחסית".

 

אלכסיס דה-טוקוויל

 

לכסיס דה-טוקוויל הדמוקרטיה באמריקה תרגום: אהרן אמיר (הוצאת שלם), התשס"ח-2008, עמ' 243]. 

 

החירות כמו הסגולה הטובה

 

"החירות כמוה כתום וכסגולה הטובה, שאין יודעים את ערכם אלא כל עוד ניהנים מהם בפועל, וטעמם פג למן הרגע שמאבדים אותם".

 

ז'אן ז'אק רוסו

 

[ז'אן ז'אק רוסו "היסודות לאי השוויון בין בני-אדם" מאמרים תרגום: עידו בסוק (ירושלים: הוצאת י"ל מאגנס) תשנ"ט, עמ' 184]. 

 

עו"ד אדיר בנימיני

עו"ד אדיר בנימיני

עו"ד אדיר בנימיני

מנהל מחלקת המשפט הציבורי בדוידוב-בנימיני ושות'

דוידוב-בנימיני ושות' - חברת עורכי-דין

משפט ציבורי: עתירה מנהלית, עתירה לבג"צ, משפט מוניציפלי וניסוח הצעת חוק
"בית-סילבר", דרך אבא הלל 7, מתחם הבורסה, רמת-גן

טל': 03-6494555; פקס: 03-6494554

bottom of page