top of page

משפט ציבורי: מינהלי, חוקתי, רשויות-מקומיות, ניסוח הצעות חוק

עתירות מנהליות ועתירות לבג"צ 

 

"בית סילבר", דרך אבא-הלל 7, מתחם הבורסה, רמת-גן
טל': 03-6494555  פקס: 03-6494554

 

דיני בחירות

 

דיני הבחירות הינן מקבץ החוקים, התקנות ופסקת בית המשפט העליון הנוגעים לקיום מערכת בחירות ארצית או מקומית בישראל.

 

מערכת הבחירות הארצית והמוניציפלית מוסדרת באמצעות שורה ארוכה של כללים המופעים בחקיקה הראשית ובחקיקת המשנה; לכך צריך להוסיף את פסיקת בית המשפט העליון בסוגיות שונות הנוגעות לקיום מערכת הבחירות.

 

משרדנו מספק ליווי משפטי ויעוץ משפטי שוטף או נקודתי לנבחרי ציבור במישור הארצי והמקומי כאחד. 

דיני הבחירות לכנסת:

דיני הבחירות לכנסת מרוכזים בחוקי הבחירות לכנסת לרבות הכללים וההוראות המופיעות בתקנות הבחירות לכנסת. לכך יש להוסיף כמובן את הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ופסקת בית המשפט העליון בסוגיות שעלו לפניו וטרם הוסדרו בחקיקה.

דיני הבחירות מסדרים בין השאר את הסוגיות הפרוצדורליות, דרכי התעמולה המותרים ואופן מימון הבחירות.

פנייה לבית המשפט:

בנסיבות רבות מוצא עצמו נבחר ציבור בכנסת או במועצת רשות מקומית במצב בו לאחר שפנה כמעט לכל גורם ממשלתי אפשרי, בסיטואציה בה הדרך היחידה להביא לתיקון הפגם היא באמצעות הגשת עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית המשפט לעניינים מנהליים או לבית המשפט העליון בשבתו כבג"צ או לחלופין בתקופת בחירות לפנות בעתירה ליו"ר וועדת הבחירות המרכזית. 

 

המחוקק העניק סמכויות רבות לגורמים הרבים שאמורים לפקח על מערכת הבחירות.

דיני הבחירות לרשויות המקומיות (בחירות מוניציפאליות):

דיני הבחירות לרשויות המקומיות מוסדרים בעיקרן בחוק הרשויות המקומיות וכן בשורה של תקנות ובהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה.

מערכת בחירות לרשויות המקומיות מתאפיינת בהרבה מאוד אמוציות ומעורבים בה אינטרסים רבים של בעלי עניין, דבר המצריך פיקוח הדוק של המועמדים על וועדת הבחירות המקומית, המורכבת מנציגי הסיעות היוצאות במוצעת העיר. העובדה שמנגון הרשות המקומית נשלט לעתים על ידי חברים במועצת העיר היוצאת, יכולה להקשות מאוד על רשימות הקוראות תיגר על השלטון הקיים או המבקשת להיבחר בפעם הראשונה למועצת העיר. 

 

מועמד לראשות עיר וכן רשימות מועדים למועצת הרשות המקומית זקוקים לליווי משפטי צמוד לקמפיין הבחירות המקומיות, וזאת על מנת לוודא שכל ההליך מתנהל באופן תקין. החל מוועדת הבחירות המקומית וכלה בנוגע למנגנון העירוני שאמור להישאר נייטראלי ולנהוג באופן שוויוני כלפי כל המתמודדים. תופעה ידועה הינה אכיפה סלקטיבית בנוגע לחוקי הבחירות באמצעות הפיקוח העירוני.

 

במקרים בהם מתבצעות עבירות על חוקי הבחירות ניתן לפנות בעתירה לוועדת הבחירות המרכזית בראשותה עומד שופט/ת בית המשפט העליון.  

 

סיכום:

משרד עורכי-הדין דוידוב-בנימיני ושות', שהתמקצע בתחום דיני-הבחירות, מספק ליווי משפטי צמוד או נקודתי לנבחרי ציבור ברמה הארצית (פריימריס) ולחברי מועצת עיר מכהנים ובתקופת הבחירות ליווי ויעוץ משפטי למועמדים המנהלים קמפיין בחירות לרשויות המקומיות. המשרד צבר ניסיון מקצועי רב והינו בעל התמחות בכל הדינים הקשורים למערכת הבחירות.

 

 

עו"ד אדיר בנימיני

דוידוב-בנימיני ושות'

 

 

 

בחירות חופשיות

 

 

"הבעיה עם בחירות חופשיות היא שאתה אף פעם לא יודע מי ינצח".

 

לאוניד ברז'נייב

עו"ד אדיר בנימיני

מנהל מחלקת המשפט הציבורי בדוידוב-בנימיני ושות'

רצון הרוב והגנה על המיעוט

 

 

"על כולנו לקבל את העקרון המקודש , שאף כי רצון הרוב גובר בכל המקרים, על מנת שיהיה צודק, על רצון זה להיות הגיוני וסביר; ושלמיעוט יש זכויות שוות, אשר יש להגן בחוקים שוויוניים, שהפרתם תיחשב לדיכוי".

 

תומס ג'פרסון

[מתוך נאום ההשבעה לכהונה הראשונה 1801]

גודל המפלגה והשפעתה 

 

"מפלגות גדולות הן אלו הנאחזות בעקרונות ולאו דווקא בתוצאותיהם; במקרים כלליים ולא בפרטיים; ברעיונות ולא באנשים. מפלגות אלו מצטיינות בדרך כלל בתכונות נאצלות, ביצרי לב נדיבים, בדעות מציאותיות ובהתנהגות אמיצה וגלויה יותר מן האחרות. האינטרס הפרטי, שתמיד ממלא תפקיד ראשי ביצרי לב פוליטיים, מסווה בהן בצורה מוצלחת יותר במעטה של טובת הכלל; ויש אפילו שהוא מצליח להיסתר מעיניהם של אלה שהוא מעירם ומעוררם לפעולה".

 

אלכסיס דה-טוקוויל

 

לכסיס דה-טוקוויל הדמוקרטיה באמריקה תרגום: אהרן אמיר (הוצאת שלם), התשס"ח-2008, עמ' 181]. 

 

צדק ואי צדק בדמוקרטיה

 

 

"יכולתו של האדם לפעול בצדק עושה את הדמוקרטיה אפשרית, אך נטייתו לאי-צדק עושה אותה הכרחית".

 

ריינהולד גיבור

[מתוך: "ילדי האור וילדי החושך"]

"Siempre Adelante, Nunca Retroceder"

(Junípero Serra)

----

 "כל העת קדימה, לעולם לא לאחור" 

אנקדוטה היסטורית בשיבחי הדיבור הלאקוני

מספרים כי כאשר קבוצת שליחים מן העיר סמוס, שביקשו את התערבות ספרטא במאבק שלהם ברודן פוליקרטס, הם האריכו במאוד בדבריהם.

המלך הספארטני, שבני עמו דגלו בדיבור תמציתי כנהוג בארץ הלקדמונים, השיב להם באמרו: "את מה שאמרתם בתחילה שכחתי, לכן את האמצע אינני מבין ובמסקנה אינני תומך". 

אנשי סמוס ניסו שוב ובפגישה השניה הביאו שק ורק אמרו שהם זקוקים לקמח. הספרטנים העירו להם שהמילה "שק" הייתה מיותרת.

[ציטוט לקוח מתוך: פלוטרכוס ספרטה - אמירות ומנהגים תרגום: דבורה גילולה (ירושלים: הוצאת י"ל מאגנס), עמ' 29]

הבחנה בין הצדק לבין אקט של נדיבות

 

"הואיל ואין אנו קוראים בשם צדק למה שאינו מידה-טובה, רגילים אנו לומר במקרים כאלה שעל הצדק לנטות הצדה מפני עקרון מוסרי אחר, אלא שמה שהוא צדק במקרים רגילים, אינו, בתוקף העיקרון האחר ההוא, צדק במקרה הנידון. על-ידי שמוש נוח זה בלשון שומרים אנו על התכונה שמיחסים לצדק שאינו ניתן להבטל, ופוטרים את עצמנו מן ההכרח להודות שיכול להיות אי-צדק הראוי לשבח".

 

ג'ון סטוארט מיל

 

[ג'ון סטוארט מיל התועלתיות תרגם: יוסף אור (הוצאת מאגנס, תשס"ג)  עמ'156]

על העצמאות הגמורה של בתי-המשפט 

 

"עצמאותם הגמורה של בתי-המשפט חיונית במיוחד בחוקה מוגבלת. במונח חוקה מוגבלת כוונתי לחוקה המכילה כמה חריגות מפורטות מסמכות החקיקה; למשל, שבית -המחוקקים לא יחוקק שום חוק מפקיע זכויות, שום חוק שתחולתו למפרע, וכיוצא באלה. אין לקיים הגבלות מסוג זה למעשה אלא באמצעותם של בתי-המשפט, שמחובתם להכריז כי כל החוקים הנוגדים את כוונתה המפורשת של החוקה בטלים ומבוטלים. בלעדי כן הרי כל הסיווגים של זכויות מיוחדות אינם ולא כלום".

 

אלכסנדר המילטון

 

[פובליוס הפדרליסט (#76) תרגום: אהרן אמיר (הוצאת שלם), התשס"ב-2001, עמ' 389]. 

 

אחריות נושא משרה למינוי כושל

 

("Culpa in Eligendo")

 

 

עיקרון שמקורו במשפט הרומי, המטיל אחריות ציבורית למינוי כושל של אדם על-ידי הדרג הבכיר (כיום הדרג הנבחר) לתפקיד בעל חשיבות במערכת הציבורית.

 

לפי התפיסה הזאת, מי שבחר ומינה את האדם שכשל במילוי תפקידו, נושא באחריות לכישלון מתוקף כך שבחר בו ומינה אותו לאותו תפקיד.

 

שר המשפטים, פנחס רוזן, התייחס באחד מנאומיו בכנסת, בהקשר זה לעיקרון האמור, בדיון על מינוי היועץ המשפטי לממשלה, וציין שהוא נושא באחריות למינוי בהיבט הזה.

 

קיימת השקפה בעולם המשפט שיש מקום להרחיב את העיקרון מן המשפט הציבורי ולהחיל אותו על המשפט הפרטי, בקשר עם החלטות של מנהלים כלליים ודירקטורים בחברות ציבוריות ופרטיות, בנוגע למינויים כושלים של נושאי משרות בתאגיד שהם עומדים בראשו.

בבית המשפט העליון

עו"ד אדיר בנימיני

מנהל מחלקת המשפט הציבורי בדוידוב-בנימיני ושות'

דוידוב-בנימיני ושות' - חברת עורכי-דין

משפט ציבורי: עתירה מנהלית, עתירה לבג"צ, משפט מוניציפלי וניסוח הצעת חוק
"בית-סילבר", דרך אבא הלל 7, מתחם הבורסה, רמת-גן

טל': 03-6494555; פקס: 03-6494554

bottom of page