top of page

משפט ציבורי: מינהלי, חוקתי, רשויות-מקומיות, ניסוח הצעות חוק

עתירות מנהליות ועתירות לבג"צ 

 

"בית סילבר", דרך אבא-הלל 7, מתחם הבורסה, רמת-גן
טל': 03-6494555  פקס: 03-6494554

 

פרשות שנדונו בפני בית המשפט העליון

 

בדף זה רוכזו איזכורים למספר פסקי דין (מטבע הדברים, לא את כולם), בהם ייצג ונטל חלק עו"ד אדיר בנימיני, מנהל המחלקה למשפט ציבורי במשרדנו. בחלק מפרשות אלה נתנו אף החלטות בעלות אופי תקדמי ו/או הלכה חשובה ו/או פסיקה בעלת השלכות רוחב בתיקים אחרים. עיקרי פסק דינו של בית המשפט עם קישור ישיר בלינק. 

 

פרשת נגר

ע"פ  2585/10

כב' השופט ד"ר יורם דנציגר

ניתן ביום: 13/04/2010

 

פרשת אודוביצנקי

ע"פ  4170/12

כב' השופט ד"ר יורם דנציגר

ניתן ביום: 03/06/2012

 

עו"ד אדיר בנימיני

מנהל מחלקת המשפט הציבורי בדוידוב-בנימיני ושות'

פרשת טכקיזדה

ע"פ  4626/12

כב' השופט צבי זילברטל

ניתן ביום: 20/06/2012

 

פרשת קפלן

ע"פ  5357/10

כב' השופט אשר גרוניס

ניתן ביום: 20/07/2010

 

פרשת פרל

ע"פ  2397/10

כב' השופט ד"ר חנן מלצר

ניתן ביום: 19/04/2010

 

פרשת פיטוסי

ע"פ  8580/11

כב' השופט ניל הנדל

ניתן ביום: 28/11/2011

 

פרשת זליקובסקי

בג"צ  5101/11

כב' השופט עוזי פוגלמן

ניתן ביום: 09/10/2011

 

פרשת בן-חמו

בש"פ  9006/10

כב' השופט ניל הנדל

ניתן ביום: 21/12/2010

 

פרשת כלפון

ע"פ  6770/12

כב' השופט יצחק עמית

ניתן ביום: 23/10/2012

 

פרשת מרחום

בש"פ  6590/11

כב' השופט ניל הנדל

ניתן ביום: 22/09/2011

 

פרשת אמברם

רע"פ   1286/11

כב' השופטים סלים ג'ובראן, ד"ר חנן מלצר ונעם סולברג

ניתן ביום: 16/10/2012

 

פרשת שרביט

רע"פ  3981/11

כב' השופטים אליעזר ריבלין, סלים ג'ובראן ועוזי פוגלמן

ניתן ביום: 05/07/2012

 

פרשת איסרא

בג"צ  6543/14

כב' השופטים מרים נאור, אסתר חיות ומני מזוז

ניתן ביום: 30/07/2015

 

פרשת פרנקל

ע"פ  3521/14

כב' השופט ד"ר יורם דנציגר

ניתן ביום: 10/06/2014

 

פרשת קרן

בג"צ  2982/17

כב' השופטים יצחק עמית, פרופ' דפנה ברק-ארז ומני מזוז

ניתן ביום: 08/11/2017

 

פרשת אנטר

ע"פ  3358/17

כב' השופטים ד"ר חנן מלצר, פרופ' דפנה ברק-ארז וג'ורג' קרא

ניתן ביום: 06/09/2017

 

מעמדו של היועץ המשפטי בגופים מנהליים

 

כב' השופט אליקים רובינשטיין

 

 

"מעורבותו של היועץ המשפטי נדרשת לא כדי להיאבק באינטרס פוליטי כזה או אחר או למנוע חקיקה; לא זה תפקידו. תפקידו להבטיח שמדיניות שעליה מחליטה הממשלה תיושם כדין ועל פי דין, ואף שהממשלה לא תתפרק במהות מסמכויותיה. נער הייתי גם זקנתי ובעיניי ראיתי, במגוון רחב של תפקידים בשירות המדינה לאורך לא הרחק מיובל שנים, כיצד היתה חיונית מאוד מעורבות הייעוץ המשפטי, כיון שמערכות  פוליטיות – והדברים נאמרים מבלי לפגוע בפלוני או אלמוני – נוטות לא אחת, אם בלהט העשיה ואם מטעמים פחות ראויים, לדלג על ה"פורמליות", ומכאן פתחי מדרון חלקלק. לכן יש חשיבות לייעוץ המשפטי, ולא בשל "תאוות השלטון" של המשפטנים, אלא כיון שהמציאות טעונה שומרי סף. כמובן, בחינת פשיטא, שומרי הסף מחויבים אף הם במידת ענוה, כבני אנוש בשר ודם, ועל כן בפתיחות לשכנוע, והם עלולים גם לשגות, אך מלאכתם חיונית, ולי כשלעצמי לא זכור בכחמש עשרה שנים ליד שולחן הממשלה, כמזכיר הממשלה וכיועץ משפטי לממשלה ועוד, נושא של מדיניות ש"טורפד" על ידי הייעוץ המשפטי".

מתוך: בג"ץ 3301/15  ח"כ זהבה גלאון ואח' נ' סיעת הליכוד בכנסת ה-20 ואח' (טרם פורסם) 

 

---

"יש ליתן מקום להתערבות היועץ המשפטי לממשלה בשם האינטרס הציבורי פרשנות רחבה, שכן לא אחת יהיה הוא הקול היחיד שישמיע אינטרס זה באופן מזוקק, בלא אינטרסים נלוים[...] לרשות היועץ המשפטי עומדים כל מנגנוני השירות הציבורי, בייעוץ המשפטי במשרד המשפטים, בממשלה וברשויות השונות, ולכן הן המידע הן קשת הדעות שיוכל לשקלל הם מגוונים עד מאוד. כמובן, על היועץ המשפטי בחוותו את דעתו להיזהר מדבקות יתר באינטרס פרטיקולרי ממשלתי; למשל, הקופה הציבורית היא אינטרס ממדגה ראשונה, אך אין היא חזות הכל, ובמקרים המתאימים תיסוג, מטעמים כאלה או אחרים, כגון של הגינות כלפי כולי עלמא"

מתוך: דנ"א 7398/09 עיריית ירושלים נ' שירותי בריאות כללית (טרם פורסם)

 

מעמדן של הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ושל פרקליט המדינה

 

(מתוך פרשת מסיקה)*

 

הנחיות מנהליות הן כללים מנחים אשר המינהל הציבורי קובע לעצמו על מנת להדריכו במילוי תפקידיו ובהפעלת סמכויותיו; בשונה מחוקים ותקנות, הנחיות מינהליות אינן מחייבות את הרשות אלא מנחות אותה בהפעלת שיקול דעתה בהתאם לנסיבות הספציפיות העומדת לפנייה.

עם זאת, ההלכה היא שככלל על רשות מנהלית אשר מוציאה הנחיות לנהוג בהתאם להנחיות אלו ולא לסטות מהן בהעדר הצדקה מיוחדת. הובהר כי סטייה מהנחיות מינהליות היא בבחינת היוצא מן הכלל, והיא אפשרית רק כשקיימים טעמים סבירים וראויים, והנטל להוכיח קיומם של טעמים אלו מוטל על הרשות.

 

 

*[ציטוט מתוך פסקאות 49-51 בע"פ 106/17 אסי מסיקה ואח' נ' מדינת ישראל (מיום 31/01/2018)]. 

הדרך לשאת אי צדק

 

 

"לכל עניין קיימות שתי ידיות; האחת, שבאמצעותה אפשר לשאתו, והאחרת, שבאמצעותה אי אפשר לעשות זאת. אם אחיך נוהג בך באי צדק, אל תפנה לעניין מנקודת המבט של אי הצדק (שהרי זו הידית שבאמצעותה אי אפשר לשאת את העניין). אלא גש אליו מנקודת המבט שאחיך הוא, שגדלתם וחונכתם יחד; כך תישא את העניין בהחזיקך בידית הנכונה".

 

אפיקטטוס

[אפיקטטוס המדריך תרגום: אברהם ארואטי (הוצאת: נהר ספרים), תש"ע-2010, עמ' 70]

עו"ד אדיר בנימיני:

 

 

הגשת עתירה מנהלית נגד משרד הרישוי.

הגשת עתירה מנהלית נגד

משרד הבריאות

הגשת עתירה מנהלית נגד משרד הפנים

הגשת עתירה מנהלית נגד משרד התחבורה

הגשת עתירה מנהלית נגד משרד החינוך

הגשת עתירה מנהלית נגד משרד הבטחון

הגשת עתירה מנהלית נגד משרד האוצר

הגשת עתירה מנהלית נגד המשרד לבטחון פנים

הגשת עתירה מנהלית נגד משרד התרבות והספורט

הגשת עתירה מנהלית נגד משרד הכלכלה

הגשת עתירה מנהלית נגד משטרת ישראל

הגשת עתירה מנהלית נגד משרד המשפטים

הגשת עתירה מנהלית נגד המשרד לקליטת עלייה

הגשת עתירה מנהלית נגד משרד המדע והטכנולוגיה

הגשת עתירה מנהלית נגד המשרד להגנת הסביבה

הגשת עתירה מנהלית נגד משרד האנרגיה והמים

הגשת עתירה מנהלית נגד משרד החקלאות

הגשת עתירה מנהלית נגד משרד הבינוי והשיכון

הגשת עתירה מנהלית נגד המשרד לשירותי דת

 

הגשת עתירה מנהלית נגד העירייה

 

הגשת עתירה מנהלית נגד הרשות המקומית

 

תצהיר לבג"צ

 

תצהיר לעתירה מנהלית

 

אגרה עתירה מינהלית

 

אגרה עתירה לבג"צ

 

ערעור מינהלי

 

אנשים גדולים ושגיאות גדולות

 

"עלינו להיגמל מן ההרגל לבטל את עצמנו מפני אנשים גדולים. אנשים גדולים עלולים לשגות שגיאות גדולות"

 

קרל פופר

 

[קרל פופר החברה הפתוחה ואויביה  תרגום: אהרן אמיר (הוצאת "שלם") ירושלים: 2003]

יציבות החוק מול הצורך להתאימו לפי רוח הזמן והתקופה

 

אריסטו

 

 

"חוקים מסוימים בנסיבות מסוימות צריכים להיות נתונים לשינוי. אבל נראה שעלינו לבחון את הדברים בזהירות רבה, מנקודת מבט אחרת. לעתים השיפור בחוק קטן, וכנגדו עומד חיסרון - שלא טוב להרגיל את האנשים בביטול חוקים ביד קלה; במקרים כאלה ברור שצריך להעלים עין מכמה שגיאות הן של המחוקקים, הן של בעלי משרות השלטון, שכן יותר משהשינוי יביא תועלת, יהיה נזק בהרגל שלא לבטוח במנהיגים".

 

"לחוק אין שום תוקף שיביא את האנשים לידי כך שיצייתו לו, מלבד המסורת, וזו אינה מתהווה אלא במהלך זמן רב, ולפיכך שינוי קל דעת של החוקים הקיימים והמרתם בחוקים אחרים חדשים, עשוי להחליש את כוחו של החוק".

 

אריסטו

 

[אריסטו  פוליטיקה תרגום: נורית קרשון (תל-אביב: הוצאת רסלינג), 2009, עמ' 95]. 

"אנו אוהבים את אמנות הדיבור, כשלעצמה, לא בשל אמת כלשהי שהיא מבטאת, או יכולתה לעורר למעשה גבורה"

 

הנרי ד. תורו

בבית המשפט העליון

עו"ד אדיר בנימיני

מנהל מחלקת המשפט הציבורי בדוידוב-בנימיני ושות'

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Pinterest Social Icon

דוידוב-בנימיני ושות' - חברת עורכי-דין

משפט ציבורי: עתירה מנהלית, עתירה לבג"צ, משפט מוניציפלי וניסוח הצעת חוק
"בית-סילבר", דרך אבא הלל 7, מתחם הבורסה, רמת-גן

טל': 03-6494555; פקס: 03-6494554

bottom of page